Smrt

Samo nekoliko dana posle 12. marta 2003. godine, beogradski publi­cist i psiholog Stojan Cerović je rekao: "Ubistvo premijera, baš ovog premi­jera i baš sada, zahteva od nas da razumemo najširi politički kontekst i oba­vezuje nas da ga stavimo u istorijsku perspektivu, zato što će ovaj događaj možda bitno promeniti sudbinu Srbije. I zato mislim da najpre treba identifikovati glavne sile koje su delovale i ukrstile se na način koban po glavu Zorana Đinđića, a biće možda i po našu budućnost."[190]

[190] Stojan Cerović, "Posle Đinđića", Vreme, Beograd, 20. mart 2003.