Duža biografija

Biografija dr Zorana Đinđića "Zoran Đinđić i srpsko društvo" istoričarke Latinke Perović objavljena je prvi put 2006. godine u zborniku "Zoran Đinđić: etika odgovornosti" u izdanju Helšinskog odbora za ljudska prava. Biografija obrađuje život dr Zorana Đinđića, odrastanje, studentske dane provedene u Nemačkoj, intelektualne uticaje kao i život između politike i filozofije.