Biografija

Kratka biografija

Zoran Đinđić je rođen 1. avgusta 1952. godine u Bosanskom Šamcu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. godine. U periodu od 1977. do 1990. godine boravio je u Nemačkoj na više univerziteta i instituta društvenih nauka - Konstanc, Bon, Frankfurt. Doktorirao je 1979. godine na Univerzitetu u Konstancu gde je radio kao asistent...

Duža biografija

Biografija dr Zorana Đinđića "Zoran Đinđić i srpsko društvo" istoričarke Latinke Perović objavljena je prvi put 2006. godine u zborniku "Zoran Đinđić: etika odgovornosti" u izdanju Helšinskog odbora za ljudska prava. Biografija obrađuje život dr Zorana Đinđića, odrastanje, studentske dane provedene u Nemačkoj, intelektualne uticaje kao i život između politike i filozofije.

Timeline

Timeline predstavlja detaljan pregled aktivnosti dr Zorana Đinđića. Pored biografskih podataka, važnih datuma iz ličnog života, ovaj pregled pruža jedinstveni uvid i svedočanstvo o naporima koje je dr Zoran Đinđić svakodnevno ulagao u cilju modernizacije Srbije. Kao izvor za rekonstrukciju života i rada dr Zorana Đinđića korišćeni su sledeći izvori: časopis "Demokratija", knjige "Hronologija Demokratske stranke od 1990.-2010." Demokratska stranka 2010., "Istorija Demokratske Stranke" Službeni glasnik 2009., "Zoran Đinđić: etika odgovornosti" Helsinški odbor za ljudska prava 2005., arhiva Demokratske stranke, arhiva Fondacije dr Zoran Đinđić, arhiva sajta Vlade Srbije, Dokumentacioni centar lista "Borba", Katalog sa izložbe Zoran Đinđić gradonačelnik, Lična građa Zorana Đinđića, Arhiv Srbije, knjiga “Srbija u Evropi” Tanjug 2006., kao i internet adrese: www.pescanik.com i www.zorandjindjic.org.